Luyện thi TOEIC® Part 7 Double Passages miễn phí

Part 7: Double Passages
Lessons4 Lessons
0/4 lessons
01
Lesson 1: Scanning
-
02
Lesson 2: Answering vocabulary questions and inferring the meaning
-
03
Lesson 3: Answering "NOT" questions, questions with names, numbers, dates and time
-
04
Lesson 4: Dealing with charts, tables, forms and double, triple passages
-
Practices22 Practice Tests
0/22 tests
01
Test 1 10 questions
0%
02
Test 210 questions
0%
03
Test 310 questions
0%
04
Test 410 questions
0%
05
Test 510 questions
0%

1. Hướng dẫn luyện thi TOEIC® Part 7 Double Passage (đoạn văn đôi) trên website TOEIC® Test Pro?

– Trong bài luyện thi TOEIC® Part 7 Double Passages, gồm 2 bài có 2 đoạn văn, mỗi đoạn có 5 câu nên tổng số câu hỏi trong phần này là 10.

– Nhiệm vụ của bạn là chọn câu trả lời đúng nhất trong số các đáp án A, B, C, D.

– Sau khi kết thúc mỗi bài kiểm tra, bạn có thể xem lại những gì đã làm bao gồm đáp án của bạn so với đáp án đúng của hệ thống kèm theo lời giải cụ thể.

2. Các câu hỏi thường gặp về bài thi TOEIC® Reading Part 7 Double Passages (FAQs)

2.1. Những chủ đề thường xuất hiện trong bài thi TOEIC® Part 7 Double Passage?

 • Announcements
 • Advertisements 
 • Emails
 • Memos 
 • Letters
 • Notices
 • Articles
 • Faxes 

2.2. Những dạng câu hỏi nào thường có trong bài thi TOEIC® Part 7 Double Passage?

 • Vocabulary questions
 • Inference questions
 • Main idea questions
 • Specific questions

2.3. Cách đạt điểm cao trong bài thi TOEIC® Reading Part 7 Double Passage?

- Xác định loại đoạn văn (bài báo, bản ghi nhớ, email, thư từ, v.v.)

- Xác định mục đích của đoạn văn, người viết đoạn văn, đoạn văn được viết cho ai cũng như các mối liên hệ giữa các đoạn văn. 

- Đọc các câu hỏi và sắp xếp chúng ra. Bạn nên giải quyết các câu hỏi theo thứ tự: câu hỏi cụ thể - câu hỏi chính - câu hỏi suy luận - câu hỏi từ vựng.

- Tìm kiếm từ khóa (chú ý đến cách diễn giải) 

- Những dòng có từ khóa nên suy nghĩ thật kỹ. 

2.4. Cách phân bổ thời gian khi làm bài thi TOEIC® Reading Part 7 Double Passage?

Phân bổ thời gian hợp lý là điều vô cùng quan trọng trong kỳ thi TOEIC®, đặc biệt là phần đọc hiểu. Vì các đoạn văn đôi tương đối khó và phức tạp, bạn nên dành khoảng 5 phút để hoàn thành mỗi đoạn.

Xem thêm