Luyện thi TOEIC® Part 7 Single Passage Online miễn phí

Part 7: Single Passages
Lesson 1: Scanning
Lesson 2: Answering vocabulary questions and inferring the meaning
Lesson 3: Answering "NOT" questions, questions with names, numbers, dates and time
Lesson 4: Dealing with charts, tables, forms and double, triple passages
0%
Test 1
9.3K
Participants
0%
Test 2
3.7K
Participants
0%
Test 3
2.3K
Participants
0%
Test 4
1.5K
Participants
0%
Test 5
1.2K
Participants
0%
Test 6
974
Participants
0%
Test 7
757
Participants
0%
Test 8
675
Participants
0%
Test 9
508
Participants
0%
Test 10
462
Participants
0%
Test 11
344
Participants
0%
Test 12
313
Participants
0%
Test 13
282
Participants
0%
Test 14
268
Participants
0%
Test 15
233
Participants
0%
Test 16
217
Participants
0%
Test 17
208
Participants
0%
Test 18
200
Participants
0%
Test 19
223
Participants
0%
Test 20
429
Participants
0%
Test 21 (New)
141
Participants
0%
Test 22 (New)
121
Participants

1. Hướng dẫn luyện thi TOEIC® Part 7 single passage ( đoạn đơn ) trên website TOEIC® Test Pro?

– Với mỗi bài luyện thi TOEIC® Part 7 Single Passage, bạn sẽ có 10 đoạn đơn với 2-4 câu hỏi mỗi đoạn. Tổng số câu hỏi trong phần này là 29. 

– Bạn sẽ phải chọn câu trả lời đúng nhất trong số các đáp án A, B, C, D.

– Sau khi kết thúc mỗi bài thi trên TOEIC® TEST PRO, bạn có thể xem lại bài làm của mình, xem đáp án đúng với lời giải chi tiết. Phần giải thích ở cuối mỗi bài kiểm tra sẽ giúp bạn nhận ra điểm yếu của mình, từ đó tránh mắc sai lầm trong lần sau.

2. Các câu hỏi thường gặp (FAQs) về bài thi TOEIC® Reading Part 7 single passage

2.1. Những chủ đề thường có trong bài thi TOEIC® Part 7 Single Passage?

 • Notices
 • Articles
 • Announcements
 • Emails
 • Advertisements 
 • Faxes 
 • Letters
 • Memos 

2.2. Những dạng câu hỏi nào thường có trong bài thi TOEIC® Part 7 Single Passage?

 • Specific questions
 • Main idea questions
 • Inference questions
 • Vocabulary questions

2.3. Cách đạt điểm cao trong phần thi TOEIC® Part 7 Single Passage?

- Xác định các loại đoạn văn (bài báo, email, thư từ, v.v.)

- Xác định được mục đích của đoạn văn, người viết đoạn văn, đoạn văn được viết cho ai cũng như ý chính của từng đoạn trong đoạn văn. 

- Đọc các câu hỏi và phân loại chúng. Bạn nên trả lời các câu hỏi theo thứ tự: câu hỏi cụ thể - câu hỏi chính - câu hỏi suy luận - câu hỏi từ vựng.

- Tìm kiếm các từ khóa (chú ý đến cách diễn giải) 

- Đọc kỹ các dòng có chứa từ khóa. 

2.4. Làm thế nào để phân bổ thời gian trong bài thi TOEIC® Part 7 Single Passage?

Vì đoạn văn đơn thường không khó như đoạn văn đôi hoặc đoạn văn ba, bạn nên dành khoảng 3 phút để hoàn thành mỗi đoạn văn bản đơn để có đủ thời gian làm bài văn đôi và ba. 

Xem thêm