Luyện thi TOEIC® Part 7 Triple Passages Now!

Part 7: Triple Passages
Lessons4 Lessons
0/4 lessons
01
Lesson 1: Scanning
02
Lesson 2: Answering vocabulary questions and inferring the meaning
03
Lesson 3: Answering "NOT" questions, questions with names, numbers, dates and time
04
Lesson 4: Dealing with charts, tables, forms and double, triple passages
Practices22 Practice Tests
0/22 tests
01
Test 1 15 questions
0%
02
Test 215 questions
0%
03
Test 315 questions
0%
04
Test 415 questions
0%
05
Test 515 questions
0%

1. Hướng dẫn luyện thi TOEIC® Part 7 Triple Passages ( 3 đoạn ) trên website TOEIC® Test Pro?

– Trong bài luyện thi TOEIC® Part 7 Triple Passages sẽ gồm 3 bài có 3 đoạn văn, mỗi bài có 5 câu hỏi. Do đó, tổng số câu hỏi trong phần này là 15 câu.

– Bạn phải chọn câu trả lời đúng nhất trong số các phương án A, B, C hoặc D. 

– Sau khi hoàn thành mỗi bài kiểm tra, bạn có thể xem lại bài làm của mình, xem đáp án của bạn cùng với đáp án chính xác của chúng tôi với lời giải chi tiết và rõ ràng.

2. Các câu hỏi thường gặp về bài thi TOEIC® Part 7 Triple Passages

2.1. Những dạng thường có trong bài thi TOEIC® Phần 7 Triple Passage?

Có nhiều chủ đề khác nhau trong Part 7 TOEIC® nhưng đây là những đoạn phổ biến: Articles, Announcements, Advertisements, Notices, Letters, Emails, Memos, Faxes,..

2.2. Những dạng câu hỏi nào thường gặp trong bài thi TOEIC® Reading Part 7 Triple Passage?

Biết những dạng câu hỏi nào thường có trong Bài thi Đọc TOEIC® Phần 7 Triple Passage thực sự quan trọng vì bạn có thể có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó. Dưới đây là 4 dạng câu hỏi thường xuất hiện trong phần 3 Triple Passage của TOEIC® Reading.

  • Main idea questions
  • Vocabulary questions
  • Specific questions
  • Inference questions

2.3. Cách đạt điểm cao trong phần thi TOEIC® Reading Part 7 Triple Passage?

Có rất nhiều mẹo để nâng cao điểm số của Bài thi Đọc TOEIC® Part 7 Triple Passage. Tuy nhiên, bạn cần chú ý những lời khuyên sau:

- Xác định các loại đoạn văn như bài báo, thông báo, ghi nhớ, fax, v.v. 

- Xác định mục đích của từng đoạn văn, ai viết đoạn văn, đoạn văn viết cho ai cũng như tương quan giữa ba đoạn văn. 

- Đọc các câu hỏi và sắp xếp chúng ra. Nên trả lời các câu hỏi theo thứ tự: câu hỏi cụ thể - câu hỏi chính - câu hỏi suy luận - câu hỏi từ vựng.

- Tìm kiếm các từ khóa trong các đoạn văn (chú ý đến cách diễn giải) 

- Đọc kỹ các dòng có chứa từ khóa. 

2.4. Phân bổ thời gian trong bài thi TOEIC® Reading Part 7 Triple Passage?

Vì bài thi TOEIC® Reading Part 7 Triple Passage không đơn giản như bài thi TOEIC® Reading Part 7 Single Passage. Do đó, bạn cần dành khoảng 5 phút để hoàn thành mỗi phần.

Xem thêm