Dù phạm vi câu hỏi chỉ liên quan đến ngữ pháp, từ loại và dịch nghĩa “cơ bản” nhưng không có nghĩa TOEIC part 5 sẽ dễ hoàn toàn. Thật sự sẽ có một số câu mang tính chất “bẫy” rất nhiều. Do đó để giúp các bạn tránh rơi điểm ở những câu này thì sau đây Toeic test pro sẽ phân tích từng loại bẫy Toeic part 5 thường gặp cũng như mẹo làm bài để thí sinh có thể đạt điểm số tuyệt đối cho part 5 này nha!

bẫy toeic part 5
Tổng hợp những bẫy TOEIC part 5 thường gặp nhất

1. Đặc điểm của bài thi Toeic part 5

Hình thức: TOEIC Part 5 là phần đầu tiên trong bài thi Toeic Reading, đây là phần có số lượng câu hỏi lớn chiếm 40 câu, kéo dài từ 101 đến 140. Trên thực tế trong Part 5 này sẽ có khoảng 11 – 13 câu hỏi về từ vựng, 12 – 13 câu hỏi về từ loại và 14 – 16 câu hỏi xoay quanh các chủ đề khác nhau. Qua đó đòi hỏi thí sinh phải nắm vững nhiều mảng kiến thức về từ vựng, các thì, từ nối, loại từ, mệnh đề quan hệ,…mới có thể đạt được max điểm phần này.

Thời gian làm bài: Tổng thời gian làm bài của Toeic part 5 là 75 phút. Vì thế thời gian lý tưởng để hoàn thành part 5 là 20 phút (trung bình 30 giây/ câu). Tùy vào kiến thức của mỗi thí sinh mà thời gian làm bài phần này có thể ngắn hơn nhưng tuyệt đối không thể dài hơn, bởi thời gian còn lại là dành cho những part sau nữa nhé.

Độ khó: Part 5 Toeic được nhiều thí sinh đánh giá là phần thi dễ thở nhất trong phần Reading Toeic. Bởi đây là phần thí sinh có thể vận dụng những kiến thức ngữ pháp mình đã học để làm bài. Dễ nhưng chưa chắc đã “dễ thở” bởi phần này đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tổng hợp kiến thức và chiến lược phân bổ thời gian hợp lý thì mới có thể tự tin đạt max điểm.

Tìm hiểu về part 5 Toeic
Tìm hiểu về part 5 Toeic

2. Những bẫy thường gặp ở Toeic part 5 và mẹo tránh bẫy hiệu quả

Bài thi Toeic part 5 đòi hỏi sự chính xác trong việc hiểu và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh. Để đạt điểm cao trong phần này, thí sinh cần nhận biết và tránh các bẫy thường gặp. Dưới đây là một số bẫy phổ biến và tuyệt chiêu hack bẫy để đạt max điểm, các bạn thí sinh cùng lưu ý nha.

2.1 Bẫy TOEIC part 5 # 1: Các bẫy về thời thì

Bẫy này liên quan đến việc nhầm lẫn khi thí sinh sử dụng các thì trong tiếng Anh. Các thì thường gặp trong Toeic part 5 bao gồm thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai. 

 • Thì hiện tại đơn nói về lịch trình và thời gian biểu

Ví dụ: The train ——at 7 a.m tomorrow.

 1. will arrive
 2. arrived
 3. arrives
 4. arriving

Bẫy: 

Dù trong câu có từ “tomorrow” là dấu hiệu của thì tương lai đơn nhưng đáp án đúng của câu là C. (The train arrives at 7 a.m tomorrow)

Mẹo để tránh bẫy:

Khi nói về lịch trình (tàu, xe, máy bay…), thời gian biểu hay sự kiện chắc chắn xảy ra theo lịch trình có sẵn thì vẫn sử dụng thì hiện tại đơn.

 • Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đã được lên kế hoạch trước

Ví dụ: My  brother ————– to Thailand next month to attend his friend’s wedding.

 1. comes
 2. will come
 3. is coming
 4. came

Bẫy: 

Khi nhìn thấy từ “next month”, rất nhiều thí sinh sẽ vội chọn lựa đáp án B. Tuy nhiên do đây là sự việc đã được lên kế hoạch sẵn từ trước và chắc chắn sẽ diễn ra (chứ không phải hành động được quyết định tại thời điểm nói) nên phải chọn đáp án C. 

Mẹo tránh bẫy: 

Thì hiện tại tiếp diễn không chỉ dùng để nói về sự việc đang diễn ra mà còn diễn tả những hành động đã được lên kế hoạch trước đó.

 • Dùng thì tương lai cho sự suy đoán

Ví dụ: Experts predict that the global economy —————-significant growth in the coming year

A. will experience

B. experienced

C. experiences

D. is experiencing

Bẫy: Ở câu trên, vế trước “Experts predict that…” là thì Hiện tại đơn, thông thường thì vế sau của câu cũng dùng thì Hiện tại đơn. Tuy nhiên, từ “predict” mang nghĩa tiên đoán, dự đoán nên vế sau sẽ dùng thì tương lai đơn. Do đó đáp án câu trên là D.

Mẹo tránh bẫy: Để tránh bẫy này, bạn cần nhớ mẫu câu sau: S + think/predict/be/sure/expert that + S + V (future simple)

Bẫy về thời thì trong part 5 Toeic
Bẫy về thời thì trong part 5 Toeic

2.2 Bẫy TOEIC part 5 # 2: Thể giả định theo sau là chủ từ số ít

Ví dụ: The manager requires that he ———- the project on time and delivering high-quality results

A. finish

B. finishes

C. finishing

D. finished

Bẫy: Thông thường, theo quy tắc chia động từ thì động từ đi sau chủ ngữ He (ngôi thứ 3 số ít) sẽ chia ở dạng s/es. Do đó sẽ có nhiều thí sinh thắc mắc bẫy ở câu này và chọn đáp án finishes. Tuy nhiên phương án đúng phải là động từ ở dạng nguyên thể “go”.

Mẹo tránh bẫy:

Để không bị mất điểm oan khi gặp câu hỏi tương tự ở Toeic part 5, thí sinh cần ghi nhớ cấu trúc sau đây:

Câu giả định của động từ:

S1 + suggest/ recommend/ request/ ask/ require/ demand/ insist… + S2 + (should) + V (nguyên thể)

Câu giả định của tính từ:

It + be + crucial/ vital/ essential/ mandatory/ necessary/… + (that) + S + (should) (not) + V (nguyên thể)

2.3 Bẫy TOEIC part 5 # 3: Tính từ và phân từ

Bẫy thường gặp ở Toeic part 5 này liên quan đến sự nhầm lẫn giữa tính từ và phân từ. Thí sinh dễ bị lẫn lộn khi sử dụng tính từ thay vì phân từ hoặc ngược lại. Để tránh bẫy này, thí sinh cần:

 • Sử dụng tính từ để mô tả tính chất hoặc đặc điểm của danh từ. 

Ví dụ: She is an interesting person.

 • Sử dụng phân từ để biểu thị hành động hoặc trạng thái đã hoàn thành trong câu. 

Ví dụ: I saw a girl running in the park. 

 

>> Đọc thêm: Bẫy TOEIC Part 4

 

2.4 Bẫy TOEIC part 5 #4: Từ gần âm

Bẫy này liên quan đến các từ có phát âm gần nhau, khiến các thí sinh hoang mang, dễ gây nhầm lẫn trong việc nghe và hiểu. 

Ví dụ: The heavy rain had a detrimental — on the crops

A. effect

B. effective

C. affect

D. affection

Bẫy: Trong ví dụ này, detrimental là tính từ nên đứng sau nó thường là động từ nguyên thể nên chỉ có đáp án C thỏa mãn. Bẫy ở đây là nhiều bạn sẽ chọn lựa đáp án A: effect vì nhầm lẫn với từ affect.

Để tránh bẫy này, các bạn cần:

 • Lắng nghe kỹ và phân biệt các từ có phát âm tương tự nhưng có nghĩa khác nhau. Ví dụ: role (vai trò) và roll (lăn).
 • Đọc và xác định nghĩa của từ dựa trên ngữ cảnh. Ví dụ: I need to buy some new clothes. (Tôi cần mua một số quần áo mới.)

2.5 Bẫy TOEIC part 5 #5: Câu đảo ngữ

Khi làm bài thi Toeic, thí sinh dễ bị lẫn lộn khi xác định chủ ngữ và động từ trong câu đảo ngữ. 

Ví dụ: Never ————such a cute cat

A. did I see

B. do I see

C. have I seen

D. am I seeing

Bẫy: Thoạt nhìn, khi xét về cấu trúc câu đảo ngữ thì phương án nào cũng đúng, tuy nhiên các câu đảo ngữ với trạng từ “never” thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu. Do đó đáp án đúng là C.

Để tránh bẫy này, các bạn cần:

 • Chú ý cấu trúc đảo ngữ chứa những trạng từ: never (không bao giờ), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi).
 • Lắng nghe và hiểu ý nghĩa của câu trong từng ngữ cảnh
Bẫy từ đồng âm
Bẫy từ đồng âm

2.6 Bẫy thường gặp ở TOEIC part 5 # 6: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 • A number of/ The number of

Ví dụ: The number of students in the classroom ——- twenty-five

A. is

B. are

Bẫy: Nếu nhìn vội, ta sẽ nghĩ rằng “students” là chủ ngữ số nhiều nên sẽ chia tobe ở số nhiều và chọn đáp án B. Nhưng đây chính là bẫy mà người ra đề muốn kiểm tra các bạn. Theo đó phương án đúng là A. 

Mẹo tránh bẫy:

Thí sinh cần ghi nhớ thật kỹ cấu trúc sau:

The number of + noun + V chia số ít

A number of + noun + V chia số nhiều

 • Chủ ngữ xuất hiện liên từ

Cấu trúc câu sẽ trở nên phức tạp khi có sự xuất hiện của các liên từ như both, either, or,…

Ví dụ: Either she or her friends ———-you with your homework everyday

A. help

B. helps

C. has helped

D. helped

Bẫy: Trong câu trên, ta nên chia động từ theo chủ ngữ gần nhất, do đó phương án đúng là A.

Mẹo tránh bẫy:

Một số cấu trúc thường gặp khi làm đề thi Toeic bạn cần nhớ:

Both A and B + động từ số nhiều

Either A or B/ Neither A or B/ Not A but B/ Not only A but also B + động từ của chủ ngữ gần nhất.

 

Trên đây là tất tần tật những bẫy Toeic part 5 và cách tránh bẫy bạn cần ghi nhớ để tránh bị mất điểm oan. Tham khảo thêm các mẹo thi TOEIC để đạt kết quả cao nhất nhé! Mong rằng các thí sinh ôn luyện hiệu quả và đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tới nha. Nếu cần hỗ trợ luyện tập, các bạn tham khảo ngay chương trình luyện thi TOEIC cùng chúng mình ngay nha!